Logoen til Kuben e-sport

Hva er e-sport som toppidrettsfag?

Toppidrettsfaget har et omfang på 140 årstimer som vil si 5 skoletimer i uken. Som toppidrettsutøver i e-sport må elevene lære å bli lagspillere gjennom å spille lagspill og bedrive trening sammen. Dette innebærer å møte til avtalte tider, ta hensyn til andre, og å utvikle gode samarbeidsegenskaper. Det vil være obligatorisk å delta på lagtreninger med skolelaget. Å trene og lære sammen er kjerneverdier i vår e-sportssatsning. Treningen omfatter utvalgte dataspill så vel som fysiske aktiviteter. Elevene skal lære seg å lage treningsplaner for både spill og fysisk trening. Den fysiske treningen kan bestå av styrke, koordinasjon og utholdenhet. Kosthold vil også bli fokusert på, da et sunt kosthold er et viktig grunnlag for all trening. En e-sportutøver må se sammenhengen mellom kosthold, trening og helse. Samarbeid og fair play vil bli grunnleggende i all aktivitet. Vi ønsker å holde tett kontakt med foresatte så langt det lar seg gjøre. Vi er veldig opptatt av at foresatte er med når ungdommene skal satse på toppidrett.

Toppidrettsfagets formål

Idretten i Norge har lange tradisjoner for målrettet og systematisk arbeid i ulike treningsmiljøer innen både breddeidrett og toppidrett. Dette arbeidet er en forutsetning for gode prestasjoner og prestasjonsutvikling i idretten. De siste tiårene har toppidrett fått økt aksept i Norge, og er tilkjent samfunnsmessig verdi og status. Opplæringen i programfaget toppidrett kan bidra til at Norge får bevisste idrettsutøvere som kan oppnå gode resultater både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Unge idrettsutøvere som ønsker å satse på målrettet og systematisk trening innen konkurranseidrett, skal gis muligheter til det. Gjennom programfaget toppidrett skal ungdom få muligheter til å kombinere videregående opplæring med idrett på høyt prestasjonsnivå, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Opplæringen skal gi utfordring, spenning, glede og mestring, og kan bidra til å utvikle den enkeltes selvtillit. I arbeidet med programfaget skal elevene utvikle evnen til å ta ansvar for andre og verdsette andres innsats. All idrettslig aktivitet skal bygge på idrettens verdigrunnlag, og opplæringen i programfaget toppidrett skal ivareta idrettens etiske og moralske verdier. Systematisk og målrettet trening for å øke prestasjonsevnen innebærer også bevisstgjøring om verdier og holdninger og hvilke krav til livsstil og atferd som stilles til en toppidrettsutøver.