Logoen til Kuben e-sport

Hvem kan søke?

Alle som har søkt seg til Kuben via VIGO eller allerede er elever ved Kuben videregående kan søke seg til e-sport toppidrettsfag. Husk at du må søke i VIGO før 1. mars før du fyller ut vårt søknadsskjema

Hvordan søker jeg?

Får å søke deg til toppidrett e-sport må du først ha søkt deg til Kuben i VIGO. Deretter må du fylle ut vårt søknadsskjema som du finner på denne siden. På bakgrunn av søknadene vil vi velge ut de mest egnede kandidatene. Det kan bety at vi kontakter søkere for å få mer informasjon ved behov. Har du noen spørsmål angående innsøking, ta kontakt.


| SØKNADSSKJEMA |